Specialklubben for Danske Tumlinger

Den sorte Skade - Danmarks nationaldue.

Velkommen til Specialklubbens hjemmeside

Specialklubben for Danske Tumlinger er Danmarks ældste specialklub.

Klubben blev stiftet den 5. maj 1915. Ved stiftelsen talte klubben 27 medlemmer, og årskontingentet blev fastsat til kr. 2,00.
Siden er mange flere kommet til, og kontingentet er da også sat op, men sporten er uden tvivl langt billigere i dag, end ved klubbens stiftelse.

På denne side ønsker vi at fortælle historien om Danmarks nationaldue, dels i et historisk perspektiv, men bestemt også i et nutidigt, og skulle du af sidens tekst og billeder blive inspireret til raceduesporten, da har Specialklubben nået sit mål med hjemmesiden.

Historien om Danske Tumlinger

Den danske Tumling er Danmarks nationale duerace og en del vor nationale kulturarv.
Varieten "den sorte Skade", som ses på det første billede, betragtes som Danmarks nationaldue.

Racen kan føres helt tilbage til 1572, hvor kong Frederik II indførte Tumlingen fra Indien til sin dyrehave på Hillerødholm Gods.
Du finder et særligt afsnit i menuen med Den danske Tumlings mere end 400 årige historie.

Navnet "tumling" kommer af, at de indførte due mestrede og nød  luftakrobatikken, og "slog koldbøtter i luften", når de var i rigtigt godt flyvehumør, og det var højt og klart vejr.
Denne egenskab er bevaret i de gamle stammer, der stadig værnes om af opdrættere rundt om i Danmark.

Den danske Tumling var altså oprindeligt en "flyvdue", som man holdt og opdrættede for at nyde dens fremragende flyveegenskaber og det smukke farvespil i en dueflok i rask flugt i luften.
Især i København havde flyveduerne tidligt mange liebhavere, ikke mindst blandt "det bedre borgerskab", og et par gode duer blev handlet til priser, der er svære at forstå i dag.
Varieteten, der hedder "Skaden", blev i mange år kaldt "Københavneren".

Allerede i 1800-tallet begyndte opdrætterne at konkurrere på Fjerkræudstillingerne på duernes ydre, det vil sige figur, farve og tegning, og i 1884 møder vi for første gang Den danske Tumling på udstilling hos Danmarks første racedueforening, Duevennen i København. Her ser vi starten på forandringen af Den danske Tumling fra Frederiks II´s akrobatiske flyvedue til den ædle og meget smukke udstillingsdue vi kender i dag.

Den første standard for Den danske Tumling blev lavet i 1903 og avlsmålet er siden løbende sat i vejret, første gang i 1910, dernæst i 1928.
Den nugældende standard blev vedtaget i 1960, og avlsmålet blev da sat så fremsynet, at der stadig i 2008 forestår et yderligere avlsarbejde, før de mange farver og varieteter af den smukke due har nået målet.
Udover naturligvis den daglige glæde ved omgangen med duerne, er dette jo netop essensen af raceduesporten.

Under menupenktet "Den Danske Tumling" finder du mere om duens historie.

Vil du vide mere om raceduesporten i Danmark

Racedueklubberne i Danmark er samlet i Danmarks Racedueforeninger, DRF.

På Danmarks Racedueforeningers hjemmeside finder du mange oplysninger om de mange øvrige dueracer og raceduesporten i Danmark i almindelighed, se alt dette på

   http://www.raceduen.dk