Specialklubbens arrangementer i 2022

Medlemsarrangementer

 *  *  *  *  *  *

Danskdue-dag

på Fyn 

lørdag, den 13. august 2022. 

Det er på tide at mødes igen! 

Derfor forsøger med et nyt initiativ, som vi kalder Danskdue-dag. 

Vi mødes til morgenmad på  på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev, hvor vi i løbet af formiddagen afholder generalforsamling, efterfulgt af en miniudgave af det normale dommer- og opdrættermøde. Efter frokost er der slagbesøg hos Hans Høj og Verner Larsen. Dagen afsluttes med grill-arrangement hos Leif Jensen. 

Nærmere information følger i Tumleren.

    *  *  *  *  *  *  

DRF´s Nationaludstilling

i Herning

22.-23. oktober 2022

Adresse: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1
                7400 Herning

Åbent:     Lørdag 9-17, søndag 9-15.

Fællesudstilling med DfFR. Ca. 1800 tilmeldte duer.

*  *  *  *  *  *  


Certifikatudstilling  i Ullerslev Hallerne

  den 5. - 6. november

Udstillingen arrangeres af Nyborg og Omegns Racedueklub.
Der afholdes desuden Europæisk Mæfikskue og certifikatudstillinger for Skønhedsbrevduer og Strukturduer.

Adresse: Skolevej 2, 5540 Ullerslev.

Indlevering: Fredag, den 4. november fra 17-20.

Åbningstider: Lørdag 12-17, søndag 8-12.

Anmeldelsesblanket og oplysninger om udstillingen er tilsendt medlemmerne pr. mail. 


Kontakt formand Anders Christiansen hvis du har yderligere spørgsmål til udstillingen.

*  *  *  *  *  *

Generalforsamling  den 6. november 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

søndag, den 6. november 2022 kl. 10.00 

i Ullerslev Hallerne, Skolevej 2, 5540 Ullerslev i forbindelse med Certifikatudstillingen. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4.Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. Kasserer (p.t. Jens Erik Rasmussen
b. Bestyrelsesmedlem (p.t. Henrik Johnsen)
c. Bestyrelsesmedlem (p.t. Leif Jensen)
d. Bestyrelsessuppleant (p.t. Verner Larsen)
e. Revisorer (p.t. Henrik Hansen og Anker Olsen)
f. Revisorsuppleant (p.t. Søren Poulsen)
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest den 16. oktober 2022.

*  *  *  *  *  *

Henrik Johnsen blev på Nationaludstillingen i januar 2020 kåret som Årets Opdrætter-2019. Her overrækker formanden det synlige bevis, guldduen, til Henrik Johnsen. I tilgift har vores tyske ven og medlem Bernd Rathert skænket et flot æresbånd.

Hovedparten af de mandlige deltagere på sommerturen i august 2019 til Vestfyn og Kolding-egnen ses her i haven hos Dorde og Ib i Ebberup. Bemærk førstehjælpskurven foran gruppen.