Om Kalotten

Blå Kalot.

Kalotten forekommer i farverne sort, rød, gul, blå og perlet.
Engelsk: Danish Helmet.
Tysk: Dänische Kalotte.

Kalotten særlige tegninng:
Hovedets øverste del og halen er farvet, den øvrige del af duen er hvid.
Hovedets tegning skal gå fra mundvigen mod øjets centrum og fortsætte til baghovedets midte.
Halens tegning skal være skarpt afgrænset over og under denne.
Den blå og perlede varietet skal ca. 1 cm. fra halespidsen have et henholdsvis sort og mørkegråt, gennemgående bånd på tværs af halen.

Status:
Denne meget smukke varietet har desværre meget få opdrættere i Danmark i dag, men der udstilles fortsat pæne dyr i farverne sort, rød, gul og blå, medens det nok er tvivlsomt, hvorvidt der findes perlede Kalotter i Danmark.

De sjældne varieteter af den danske tumling er lykkeligvis ret udbredte i Tyskland og Holland, og danske opdrætter henter i dag blodfornyelse hos opdrættervenner i den tyske og hollandske specialklub for danske tumlinger.